wind77

11 tekstów – auto­rem jest wind77.

Dziękuję Ci.
Dziękuję, że mam ko­go kochać, za kim tęsknić... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2011, 17:17

Krzyk zza ściany...

Piąty blok po le­wej. Ósme piętro. Brak win­dy. Mi­liony schodów do po­kona­nia. Codzien­nie w myślach przek­li­nam cu­dow­ne­go twórcę te­go wspa­niałego bu­dyn­ku, te wszys­tkie scho­dy i tą windę, której NIE MA!
Tam­te­go dnia było [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 7 stycznia 2011, 17:17

Sny, na­wet one Cię po­kochały bez pozwolenia... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 grudnia 2010, 18:00

Nie uśmie­chaj się do mnie, proszę...
... zno­wu nie będę mogła zasnąć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2010, 20:26

Całe woj­sko chro­ni me­go ser­ca, byś przy­pad­kiem go nie zranił! 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 listopada 2010, 21:58

Oczy...
już na­wet one kłam­stwo opa­nowały do perfekcji! 

myśl
zebrała 43 fiszki • 13 listopada 2010, 15:48

Tyś złud­nym marzeniem
Tyś tyl­ko marą
Lecz myśl o Tobie
Ogar­nia mnie całą 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 listopada 2010, 16:49

Dlacze­go ser­ce kocha bez pozwolenia? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 listopada 2010, 15:07

Przed każdym zakrętem łudzę się, że da­lej dro­ga będzie prosta.


in­spi­rac­ja hex79 

myśl
zebrała 34 fiszki • 10 listopada 2010, 22:33

Rozsądek os­trze­gał, ser­ce nie słuchało.
Wy­padło z twych rąk i się roztrzaskało. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 listopada 2010, 23:32

wind77

Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wind77

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność